Sognebunaden er ein videreføring av kvinnedrakta slik vi kjenner den frå bilete og bevarte drakter og draktplagg frå slutten av 1700-tallet og frå forrige århundre. I 1820 teikna Johannes Flintoe Sognekvinner i forskjellige stakkar og liv med skjorte eller trøye inni.